Nabídka

 • Vyhledávání údajů o předcích matrikách, archivech, pozemkových knihách a dalších pramenech.
 • Grafické zpracování rodových informací – sestavování rodokmenu, vývodu, rozrodu.
 • Zpracování rodové kroniky
 • Zjištění času narození (výborné pro sebepoznání pomocí astrologie).
 • Vyhledání soudních spisů: dědictví, rozvodové rozsudky, stanovení výživného, zjišťování adopce.
 • Školní spisy (vysvědčení a dosažené vzdělání předků)
 • Živnostenské podnikání předků
 • Historie domu (pozemkové a katastrální mapy, zjištění původních majitelů Vaší nemovitosti).
 • Překlady a přepis starých textů jedna z možností výsledku badatelské práce.
 • Zastupování na matrikách/úřadech – např. zjišťování adopce apod.
 • Vysvětlení příčin událostí v rodě – očista rodu (opakující se nemoci, tragické události, kletby rodu, neplodnost…)