Průběh bádání

Jakmile jsou k dispozici veškeré potřebné informace a podklady (oddací, úmrtní listy, plné moci apod.) a je smluvně dohodnutý rozsah poskytovaných služeb, začíná bádání. Toto probíhá buďto fyzicky v archivech nebo se pracuje s digitalizovanými daty vzdáleně prostřednictvím internetu.

Vývod z předků zachycuje manželské páry předků (rodiče rodičů) po otci (po meči) nebo po matce(po přeslici), které mají vliv na zplození jedince, kteří jsou jeho předky v pokrvenství.

Rozrod rodu jsou všichni předci pokrevně příbuzné osoby, nehledě na vliv příjmení.

Patří sem: nemanželské děti a jejich potomci

Nepatří sem: adoptované děti

Rodokmen = rodové příjmení. Vyhledávají se všichni předci, mající rodové příjmení po otci nebo po matce.

Patří sem: potomci neprovdaných dcer, potomci synů, kteří po sňatku přijali příjmení nevěsty, potomci synů, jimž byla povolena změna příjmení.

Nepatří sem: nemanželské děti synů, děti provdaných dcer, i když jejich rodina přijala příjmení nevěsty, adoptované děti, prokazatelně nemanželské děti do rodu provdaných žen.

Každá z jednotlivých možností bádání Vám může pomoci ve sledování např. dědičnosti nemocí a úmrtí, rasového původu, plodnosti, profesní dědičnosti rodové, délky věku atd.